Podtypy léčby Vyšetřovací výkony pomocné

Nezávislý obor medicíny specializující se na diagnostiku a léčení mechanických postižení kloubů - zejména páteře a jejich účinku na nervový systém. Zakladatelem oboru je Daniel David Palmer ze státu Lowa, který předpokládal, že vychýlení jakékoliv části kostry může vést k tlaku na nervy, které představují kanálky komunikace celého těla. Dnes již moderní přístup vycházející z poznatků, že uvnitř každého kloubu páteře (vždy 4 klouby mezi dvěma sousedními obratly + 2x spojení se žebry v obl. hrudní páteře. Celkově na páteři 100 kloubů.) je vazivová destička podobná menisku v koleni , která se při tzv. blokádě “uskřípne” mezi kloubní plošky. Tím brání normální pohyblivosti a spustí kaskádu dalších změn- svalová ztuhnutí, otok, bolestivost apod. V případě funkčních blokád v obl. krční páteře způsobují tyto obtíže bolesti hlavy, točení hlavy, pocity nejistoty, pocit na zvracení, tlak za očima, napětí v obl. šíje, zátylku a temene. V obl. hrudní páteře bolesti vystřelující podél žeber, svírání hrudníku- zejména při nádechu apod. V případě bederní páteře zejména bolesti v kříži s propagací do končetin, kyčlí, ale i třísel. Před každým chiropraktickým ošetřením pro výše uvedené obtíže nutno vyloučit onemocnění interní ( např. infarkt myokardu) či chirurgické (náhlá příhoda břišní) apod.

Grafická vyšetřovací metoda zachycující elektrické aktivity srdečního svalu na různých místech tělesného povrchu formou elektrokardiogramu. Umožňuje zjistit některé poruchy srdce včetně infarktu myokardu.

Na základě konzultace s lékařem, který diagnostikuje případné zdravotní potíže klienta lázní, jsou pak určovány jednotlivé nejvhodnější a nejprospěšnější procedury, aby se docílilo té nejefektnivnější léčby.

Při spirometrickém vyšetření měří přístroj zvaný spirometr množství ventilovaného vzduchu a řadu dalších parametrů, které zpracovává do výsledné křivky. Spirometrickou křivku hodnotí lékař specialista. Tato metoda se požívá k diagnostice určitých druhů plicních onemocnění. Spirometrické vyšetření většinou předepisuje interní, plicní nebo obvodní lékař, který pomocí tohoto vyšetření diagnostikuje nové onemocnění nebo sleduje stav onemocnění stávajícího. Jedná se zejména o astma, bronchitidu a emfyzém (rozšíření průdušek) a další chronická onemocnění plic. Výsledkem vyšetření jsou křivky, které odpovídají funkčnímu stavu Vašich plic. To znamená že ukazují, jakým způsobem plíce dokáží okysličit krev a zajistit tak tkáním dostatečné množství kyslíku, které je pro život nezbytné. Naměřené hodnoty jsou závislé na věku, pohlaví a výšce jedince. Tyto hodnoty se před vyšetřením do přístroje zadávají, aby bylo vyšetření dostatečně objektivní

HOT-LINE: 731 495 820