Podtypy léčby Ostatní speciální terapie

Jedná se o procedury, které kladou důraz především na rekondici psychické části těla. Napomáhají tak k uvolnění tělesného napětí získaného ve stresových situacích každodenního života.

Baňkování je velmi stará terapie, která se dodnes používá po celém světě. Při baňkování se používají skleněné kulovité nádobky s nahřátým vzduchem, v nichž se pro ochlazení vytvoří podtlak, který způsobí jejich přisátí na pokožku. Baňkování neslouží pouze k odstranění bolestí zad, ale i k mírnění vnitřních potíží. Na místě, kde je přiložená baňka urychlí metabolismus a tělo rychleji vstřebává nežádoucí působy, tím je nastolen léčebný proces, ozdravění organizmu a odstraněna bolest a napětí. Tato metoda  v neposlední řadě stimuluje imunitu organismu.

Detoxikaci přístrojem „Bodydetox“ je vhodné aplikovat preventivně pro upevnění tělesné a duševní odolnosti organizmu a dále při respiračních potížích a nastupující chřipce, při akutních i chronických hepatitidách a oběhových problémech, při potížích se zažíváním, potížích souvisejících se stresem, při infekcích močových cest, při ženských problémech, zánětech kloubů, revmatických potížích atd.

Ergoterapie je terapie motoricko - intelektuelních funkcí a sociálních schopností z cílem dosažení samostatnosti v osobním,sociálním a pracovním životě. S možností použití bohatého spektra různých materiálů, je jedním z hlavních polí ergterapeutické práce také cílený trénink vnímání a senzibility. Ergoterapie obsahuje také poradenskou činnost a to s hlavní orientací nejen na pacienta, ale také na jeho rodinné příslušníky, jako i sestavení a adaptaci vhodných pomůcek na individuální potřeby pacienta. Cílem ergoterapeutické intervence je docílit prací v interdisciplinárním týmu zlepšení funkčního poškození pacienta, zabránění progrese a vzniku sekundárního poškození.

Hipoterapie je rehabilitační metoda, která využívá působení koně na člověka. Patří mezi nejrozšířenější  formy animoterapie – které využívají působení zvířete na člověka. Hipoterapie zahrnuje působení pedagogiky, psychologie, sportu a medicíny. Působí komplexně, ale dělí se na tři části: hipoterapie, pedagogicko-psychologické ježdění (léčebně-psychologické ježdění) a sportovní ježdění handicapovaných. Hipoterapie je něco zcela jiného než hiporehabilitace, ale oba pojmy se často zaměňují.

Homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor „alternativní“ léčby. Má dvěstě let starou historii, která začala objevy německého lékaře Samuela Hahnemanna. Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak v silně zředěném stavu, do něhož jsou uvedeny zvláštními postupy. Tyto homeopatické přípravky, homeopatické léky či homeopatika, působí prostřednictvím jemnohmotné rezonance na spirituální organizační systém člověka, nazvaný Hahnemannem „vitální síla“ nebo též „dynamis“. Nemoc, ať již se jmenuje jakkoliv a je umístěna kdekoliv v těle nebo v mysli, je způsobena poruchou tohoto vnitřního organizačního principu. Jeho pozitivním ovlivněním je léčen organizmus jako celek. Ten nabývá schopnosti odstranit a vyléčit si díky své zlepšené sebeorganizaci i chronické, tzv. nevyléčitelné, nemoci - alergie, artrózy, migrény, ekzémy, nespavost, únavu, sklon k častým infekcím atp. Navíc získává zvýšenou odolnost proti akutním nemocem a různým formám stresu. Homeopat tedy hledá homeopatický lék pro určitého člověka a jeho nemoci. Je to činnost odborně značně náročná, kterou může s úspěchem vykonávat jen vzdělaný homeopat, ať již lékař nebo léčitel. Používá odbornou diagnostickou literaturu, materii mediku, repertorium a nebo počítačový program. V Evropě i v Americe a také u nás doporučují na základě odborné analýzy případu homeopatika i léčitelé, absolventi homeopatických kurzů a také specializovaní lékaři.

Je to využití střídavých účinků nízkých a vysokých teplot podobných účinkům klasické sauny. Teplota v kryosauně je – 90°C až – 150°C a následuje aktivní pohybový režim. Základ účinku spočívá v rychlém ochlazení pokožky. Teplota pokožky klesne na 2 – 10°C. V tomto stadiu je utlumeno kožní a nervové zakončení a tím se utlumí citlivost a vnímání  bolesti. Naproti tomu zůstává teplota tělesného jádra nezměněna. Pravidelným užíváním dosáhneme uvolnění kosterní svaloviny a zlepšení funkce kloubů, výraznější prokrvení celého těla, otoků a zánětů v oblasti končetin a snížení bolestivosti.

Vychází z akupunktury. Z důvodu většího osobního komfortu dítěte, silnějšího pocitu bezpečí a tím i snadnějšímu se otevření působení procedury se místo jehličky stimuluje daný bod laserovým paprskem. Prostřednictvím speciální sestavy se stimulují motorické body v jednotlivých končetinách, aby se reflexně uvolňovaly spasmy ve svalech, snižovala bolestivost.

Logopedie je vědní obor zabývající se vývojem řeči a příčinami jeho opoždění nebo narušení. Praktičtí logopédi se věnují jednak preventivnímu výchovnému ovlivňování řeči mluvené, čtené i psané, jednak činnosti výchovně nápravné u dětí s řečí porušenou

Je regenerační kyslíková kůra, která v kombinaci s antioxidanty napomáhá organismu zbavit se volných kyslíkových radikálů, jejichž hromadění je příčinou předčasného stárnutí buněk a řady chorob. Využíváme přístroj, s jehož pomocí lze dodávat do organismu čistý kyslík tak, aby účinek kyslíkové kůry byl dlouhodobý. Zlepší se okysličení tkání a orgánů, tělesná i duševní výkonnost, srdeční činnost a elasticita plicní tkáně.

Jedná se o lokální termoterapii. K přípravě se užívá bílý parafín s příměsí parafínového oleje. Parafín se na postižené místo nanáší ponořením do speciální nádoby.

Psychoterapie má oproti jiným službám, které mohou zkvalitňovat váš život (např. návštěvou kosmetického salónu) i další specifika. V procesu terapie nejste zákazníkem, na kterého se terapeut bude stále usmívat a myslet si své. Je dobré, aby důvěra v terapeutovy schopnosti dokázala přejit období, kdy se budete v terapii cítit nepříjemně. Mohou vám být kladeny "nepříjemné" otázky, které způsobí rozvoj vnitřního napěti (související se vztekem, zlostí, uzavřením, aj.). Bez této "dynamické" složky často není možné učinit pokrok a nejedná se o psychoterapii. Jindy se vám naopak může zdát, že se dlouho nic neděje a změny nastanou neočekávaně a pozvolna

V pyramidě se koncentruje vesmírná energie - ORGON. Energie uvnitř, se nazývá PYRÉN. Tato energie působí pozitivně na nervovou soustavu a absorbuje jádra buněk, čímž dochází k jejich regeneraci. Konstrukce pyramidy je umístěná přesně ve směru světových stran. Osoba si lehne doprostřed pyramidy hlavou k severu min. 30 minut, s působením aromaterapie a relaxační hudby. Poloha při meditaci je vzpřímený sed čelem ke zdi. Pocity: teplo, euforie, časová dezorientace, trnutí, brnění, lehkost. Při větších zdravotních potížích se doporučuje série 5-10 sezení.

Metoda využívající pobytu v přirozených, popř. umělých jeskyních k léčbě. Používá se zejm. k léčbě alergických onemocnění dýchacích cest (astmatu). Využívá stálosti teploty, vlhkosti a nepřítomnosti alergenů ve vzduchu

Při této proceduře je prováděn výplach tlustého střeva. Pomocí speciálního přístroje colon-hydromatu a vody se odstraňují usazeniny ze střevní sliznice.

K jednotlivým barvám se váže i energetické působení kamenů, oblečení, potravin, zkrátka všeho čím je náš organismus denně obklopen. Nejúčinnější terapie je terapie paprskem světla o určité barvě po dobu 15mim. Aplikuje s do postižených míst nebo do center čaker, ke které chybějící barva patří.

HOT-LINE: 731 495 820