Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Rozepsaný výdech vitální kapacity,u onemocnění horních cest dýchacích dborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů /u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8, není nezbytný/.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
V / 4
J30
Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení. 21 P
-
Hnisavé záněty PND vyžadující chirurgickou léčbu.
V / 8
J45
Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie. 21 P, K Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor.alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů průměrně alespoň jedenkrát měsíčně s poklesem hodnoty FEV 1 sec. spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % nál. hodnoty /spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu./
-
V / 6
J40, J41, J42, J47
Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty dolních cest dýchacích a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. internisty nebo odb. pro TRN, pokud hodnoty VC plic nebo FEV 1 sec. byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout kompl.láz. péči i dle § 33 odst. 7 zákona u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 10 let , u malé míry rizika event. příspěvková péče.
-
V / 2
J31, J32, J35, J37
Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavněléčené. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. otorinolaryngologa v případě ozaeny Hnisavé záněty PND vyžadující chirurgickou léčbu, neléčený rhinosclerom.
V / 9
dle zákl. dg.
Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stádií. 28 K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. odborníka TRN. U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.
V / 10
dle zákl. dg.
Následky poškození resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD. 28 K Komplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 33 odst. 7 zákona.
-
V / 7
J43, J44
Obstruktivní chronická bronchitis. 21 P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. internisty nebo odborníka TRN, pokud hodnota FEV 1sec. byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.

-
V / 3
J37, J38
Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.). 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.
-
V / 5
J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18
Stavy po opakoaném nebo komplikovaném zánětu plic. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení internisty nebo odb. TRN, především v návaznosti na hospitalizaci.
-
V / 1
dle zákl. dg
Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky). 21 P, K Komplexní láz. péči lze poskytnout na doporučení chirurga, odborníka ORL, nebo TRN do 6 měs. po operaci. Empyémy, píštěle.
Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820