Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Jánských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
XXV / 2
J30
Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.
XXV / 7
J45
Asthma bronchiale. K
XXV / 3
J40, J41, J42
Bronchitis recidivans. K
XXV / 8
J42, J44
Dermorespirační syndrom. K
XXV / 10
Intersticiální plicní fibróza. K
XXV / 1
J31, J32, J35, J37, J38, J39
Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností. K
XXV / 5
J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18
Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let. K
XXV / 4
J32, J40, J42
Sinobronchitis. K
XXV / 9
Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic. K
XXV / 11
Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic. K
Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820