Nemoci ústrojí trávicího

Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
III / 7
K80, K81, K82, K83 B66
Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu. 21 P, K Opakování léčby je vhodné k udržení remise,zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových /věk, krvác. stavy, rozsáhlé břišní adheze/. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout dle § 33 odst. 7  zákona  u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání. Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizik. skupiny pak i jasně indik. chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípr. Substenoza či lithiáza žlučovodů bez biochem. známek cholestázynení kontraindik., léčba je vhodná jako předoperační příprava.
III / 5
K50, K51
M. Crohn, proctocolitis idiopatica. 21 / 3 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastrenterologa, jedná-li se o těžší formy onemoc. a dg. je jednoznačně potvrzena.
-
III / 9
dle zákl. dg.
Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na doporučení infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických či histologických známkách jaterní poruchy. Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Abusus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není HBsAg.
III / 10
K85, K86
Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu. 21 P, K Kompl. lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorbce při zjevné poruše stavu výživy / hubnutí/. choledocholithiáza a jiné poruchy odtoku žluči a pankreat. sekretu do střeva / substenoza pap.Vateri/vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus  alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.
III / 8
dle zákl. dg.
Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskyt. na dopor. chirurga, gastroenter.nebo internisty do 6 měs. po diddoluci kamenů, extracorpor. litotrypsii a po oper. a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či icterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování /PLP/ je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů /i subfebrilie/, zející papila Vateri, či biliodigestivní anastomoza /pneumocholedochus/ umožňující reflux střevního obsahu.

Abusus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii / přejídání, nedodržování životosprávy/. Biochemické známky cholestázy.

III / 3
dle zákl. dg.
Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu. 21 P, K Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout na doporučení chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.

Kouření, abusus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností

III / 6
dle zákl. dg.
Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie). 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. chirurga do 6 měsíců po operaci.
-
III / 1
K20, K21, K22, K29, K30
Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě refluxu z duodena, kardioesofageální irritacea další benignísymptomatická onemocněníjícnu (hiátové hernie,refluxní esofagitis),erosivní gastritis poeradikaci Helicobacterpylori. 21 P
-
Kouření, abusus alkoholu,léků
III / 4
dle zákl. dg.
Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná. 21 P, K U obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na dopor. gastroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitozach. Abusus kodeinu a příbuzných látek.
III / 2
K25, K26 K27, K28
Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi. 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích. Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.
Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820