Nemoci pohybového ústrojí

Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
VII / 2
M45
Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba). 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II stadia choroby s funkčním postižením třídy „ B „ soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení. Vysoká nebo narůstající aktivita,těžší viscerální  postižení.
VII / 5
M12, M14, M36
Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.). 21 P, K Léčbu lze poskytnout na dopor. revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní láz. léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny. Čerstvý hemartros, artritidy specifického původu, maligní proces.
VII / 11
M15, M18, M19
Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních kloubů). 21 P, K Kompl. lázeňskou léčbu lze poskytnout vyjimečně na dopor. revmatologa, ortopeda nebo rehab. lékaře při rhizartroze, Heberdenových nodozitách , omartroze nebo u generalizované polyartrozy v případech, kdy onemoc. způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.
-
VII / 8
dle zákl. dg.
Bolestivé syndromy šlach, úponů, burz, podkožní tkáně, tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný. 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 33 odst. 7 zákona.
-
VII / 4
M32, M33, M34, M35
Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis, Sjogrenůvsyndrom a ostatní překryvnésyndromy). 21 K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na doporučení revmatologa. Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.
VII / 10
M17, M22, M23
Gonartróza v soustavném léčení. 21 P, K

Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa, ortopéda nebo rehabil. lékaře od III,.stadia choroby, zcela vyjímečně od II. stadia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace.U obezních je opakování láz. léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.

Těžké destruktivní změny.
VII / 9
M16
Koxartróza v soustavném léčení 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. revmatologa, ortopéda nebo rehabil. lékaře, od III. stadia choroby s funkčním postižením třídy „B“, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti. Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteortroza.
VII / 6
M10, M11, M14
Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.). 21 P, K Léčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na doporučení revmatologa při polyartikulárních srtrotických změnách s dekompenzací.
-
VII / 3
M02, M03, M06, M07
Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy. 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa a/ při postižení páteře II. a vyššího stadia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu, b/ při chronické artritidě periferních kloubů od II. stádia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu. Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.
VII / 16
dle zákl. dg.
Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní. 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. specialisty-ortopeda, je-li nezbytně nutnáv rámci přípravy k operačnímu výkonu.
-
VII / 1
M05, M06, M08, M09
Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy). 21 P, K

Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení revmatologa od II. stadia choroby s funkčním  postižením třídy " B".

Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.
VII / 13
M41
Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60 ' dleCobba, soustavně léčené. 21 P, K Léčbu lze poskytnout jako komplexní na doporučení ortopeda nebo rehabil. lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20 stupňů dle Cobba.
-
VII / 15
dle zákl. dg.
Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní. 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na dopor. ortopeda,revmatologa  nebo rehabilitačníholékaře do 1 roku po operaci. Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčby.
VII / 14
dle zákl. dg.
Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. ortopeda, neurochirurga, neurologa  nebo rehabil. lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením  hybnosti  nebo narušením pohybového stereotypu. Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčby.
VII / 12
M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54
Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout výjímečně, na doporučení rehabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti /soběstačnosti/. Opakování láz. péče se nepředpokládá.

Kompresivní radikulární syndrom.

Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820