Nemoci pohybového ústrojí (dětské)

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
XXVII / 1
M08, M09
Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře. Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka. K Výrazné oběhové poruchy
XXVII / 6
M42
Morbus Scheuermann.
XXVII / 5
M91, M92
Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku. K
XXVII / 4
M41
Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči. K
XXVII / 3
Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci. K
XXVII / 8
M42, M50, M51, M52, M53, M54
Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu. K
XXVII / 7
M86
Vleklé osteomyelitidy. K Stavy s píštělí
XXVII / 2
Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu. K
Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820