Nemoci onkologické

Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření /povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů,podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření/. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
I / 1
dle zákl. dg.
Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy. 21 P, K Léčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Kompl. láz. péči lze poskytnout na dopor. klinického onkologa nebo jiného přísl. odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení kompl.protinádorové léčby. Opakování léč. pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných M. Hodgin lze v indik. případech poskytnout komplexní lázeňskou péči opakovaně.

Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.

Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820