Nemoci oběhového ústrojí

EKG, cholesterol /případně triglyceridy/. U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů /u dětí individuálně zváží navrhující lékař/.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
II / 10
dle zákl. dg.
Funkční poruchy periferních cév. 28 P, K Komplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 33 odst.7 zákona o všeob. zdra. pojištění/dále jen „zákon“/
-
II / 7
110, 111, 112, 113
Hypertenzní choroba I.- III.stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze. 28 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout u HCH III.st.komplikované, ICHS, CMP, obliteraci cév DK II. b st. nebo vaskulární nefrosklerozou na dfoporučení internisty nebo kardiologa. Maligní zvrat, stavy po CMP s výr.omez.pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, isch. ulcerace nebo gangréna, diabetická nefropatie s klinickými nebo labor. známkami uremie, funkční postižení NYHA  IV. 6.
II / 1
dle zákl. dg.
Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž). 21 P, K Komplexní láz. péče při prvním pobytu na doporučení internisty nebo kardiologa. Při opakovaném popbytu nutno u obezních prokázat redukci hmotnosti. Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pobytu.
II / 8
170, 173 179
Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b. 28 P, K Komplexní lázeňkou léčbu lze poskytnout na doporučení internisty u stádia II b. Závažné projevy celkové aterosklerozy, klidové bolesti, těžké defekty.
II / 2
101, 109, 130, 133, 140, 141
Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku. 28 K Na doporučení internisty nebo kardiologa.

Aktivita revmatického procesu,infekční endokarditida, funkční postižení NYHA III. IV.

II / 5
121, 122
Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem). 28 K Na doporučení internisty nebo kardiologa.

Síňokomorový blok II. a III. st.,funkční postižení NYHA IV.

II / 11
dle zákl. dg.
Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice. 28 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení kardiologa, kardiochrirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci. Síňokomorový blok III.st., aktivita zánětlivého procesu, inf. endokar-ditis, embolické komlikace, funkční postižení NYHA IV.
II / 12
dle zákl. dg.
Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému. 28 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení chirurga angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace. Těžké trofické defekty, embolické komplikace.
II / 9
180, 183, 187, 189
Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém. 28 P
-
Opakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.
II / 4
120, 124, 125
Symptomatická ischemická choroba srdeční. 28 P
-

Síňokomorový blok II. a III. stup.funkční postižení NYHA IV.

II / 3
dle zákl. dg.
Vrozené a získané srdeční vady. 28 P Na doporučení internisty nebo kardiologa.

Aktivita revmatického procesu, infekční endokarditida, funkční postižení NYHA III,IV.

Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820