Nemoci nervové

Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře /anatomický i funkční/, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
VI / 1
G51, G52, G54, G55, G56, G58, G59, G61, G63, G64, G94, G95, G96
Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom. 21 P, K Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor.neurologa nebo rehabil.lékaře po odeznění akutního stadia. Opakování KLL, 1x ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu  lze poskytnout léčbu jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léčebné rehabilitace.
-
VI / 10
G80, G81, G82, G83
Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti. 21 P, K

Kompl. láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehab. lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbyt-ná lze kompl. láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.

-

VI / 5
dle zákl. dg.
Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo  rehabil. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stadia, opakov. kompl. láz. léčbu lze poskytnout do 24 měs.vzniku onemoc. pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabil. očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konzultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léč. těl. výchovou z hlediska kardiovaskul. aparátu. Opakování náhlé CMP více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.
VI / 3
G54, G55
Kořenové syndromy vertebrogenního původu. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa nebo rehabil. lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby , u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému zákroku.
-
VI / 8
G11, G12, G13, G24.9, G60, G70.9, G71, G72; G73
Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní. 21 P, K Lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa, v návrhu nutno uvézt výsledek kardiolog. vyšetření. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji. Myastenická onemoc. a paroxys. svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.
VI / 11
620, G21
Parkinsonova choroba. 21 P, K Kompl. láz. léčbu lze poskytnout 1x na doporučení neurologa. Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleroze.
VI / 2
G59, G60, G61, G62, G63, G64
Polyneuropatie s paretickými projevy. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.
-
VI / 7
G35, G36, G37
Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa po první atace onem. a zpravvidla po 2 letech od ukonč. poslední lázeňské léčby. Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 roku.
VI / 6
dle zákl. dg.
Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa, neurochir., ortopeda, nebo rehab. lékaře v návaznosti na ukončení hospitaizace. Opakování kompl. láz. léčby je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.
-
VI / 9
G95
Syringomyelie s paretickými projevy. 21 P, K Lázeň. léčbu lze poskytnout na dopor. neurologa. Ve formě kompl. láz. léčby lze léčení poskytnout zpravidla 1x za 2 roky. Poruchy dýchací a polykací
VI / 4
G04, G05, G09
Zánětlivé nemoci centrálního nervstva (stavy po meningoencefalitidách a myelitidách) pokud jsou přítomny spasticko- paretické známky. 21 P, K Komplexní láz. léčbu lze poskytnout na doporučení neurologa nebo rehabil. lékaře v návaznosti na odeznění akut. stadia, opakovaná kompl. láz. léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdravotního stavu.
-
Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820