Nemoci nervové (dětské)

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
XXVI / 3
G80-83
Dětská mozková obrna a příbuzné stavy /mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení/. K Mentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI / 4
G05, G06, G08, G09, G11, G12, G54, G55
Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovllivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS. K Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci. Mentální retardace znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
XXVI / 5
G54, G55
Kořenové syndromy vertebrogenního původu. K
XXVI / 2
G11-13, G24.9, G71-73
Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění. K Imobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
XXVI / 1
Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie /chabé obrny/. K Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.
Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820