Duševní poruchy

Odborné psychiatrické vyšetření /s přehledem dosavadního průběhu léčení/.

Indikace
č.indikace dg. Indikace Délka léč. pobytu Typ láz. péče Komentář Kontraindikace
IX / 2
F40, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, F06.6, F06.7 F07.1 F07.2
Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických. 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě. Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.
IX / 1
F20, F21, F25, F30, F31, F32, F33, F34
Psychózy v stádiu remise. 21 P, K Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém  odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti přitrvalé ambulantní léčbě. Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovatléčebný řád.
Nemoci dospělých
Duševní poruchy
Nemoci nervové
Nemoci oběhového ústrojí
Nemoci onkologické
Nemoci pohybového ústrojí
Nemoci ústrojí močového
Nemoci ústrojí trávicího
Nemoci ženské
Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Nemoci dětské
Duševní poruchy (dětské)
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)
Nemoci gynekologické (dětské)
Nemoci kožní (dětské)
Nemoci ledvin a cest močových (dětské)
Nemoci nervové (dětské)
Nemoci pohybového ústrojí (dětské)
Nemoci ústrojí trávicího (dětské)
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)
Onkologická onemocnění (dětské)
HOT-LINE: 731 495 820