Nemoci dospělých

Duševní poruchy

Odborné psychiatrické vyšetření /s přehledem dosavadního průběhu léčení/.

Nemoci nervové

Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře /anatomický i funkční/, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.

Nemoci oběhového ústrojí

EKG, cholesterol /případně triglyceridy/. U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů /u dětí individuálně zváží navrhující lékař/.

Nemoci onkologické

Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření /povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů,podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření/. Vyšetření ne starší 2 měsíců.

Nemoci pohybového ústrojí

Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.

Nemoci ústrojí trávicího

Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Rozepsaný výdech vitální kapacity,u onemocnění horních cest dýchacích dborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů /u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8, není nezbytný/.

Nemoci dětské

Duševní poruchy (dětské)

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu.

Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (dětské)

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

Nemoci gynekologické (dětské)

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

Nemoci kožní (dětské)

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

Nemoci nervové (dětské)

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

Nemoci ústrojí trávicího (dětské)

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie /Hb 100 g/l a méně/.

Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí (dětské)

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Jánských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

Onkologická onemocnění (dětské)

Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz.

HOT-LINE: 731 495 820