DETAIL PŘÍSPĚVKŮ:

Datum: 8.4.2009 12:09:36
Vložil: Čokočka
Nejoblíbenější procedura? No, masáže všeho druhu - to je přece jasné :-) kde jinde se člověk může odreagovat a odpočinout si...a navíc je to tak příjemné - hmmm :-)
Datum: 20.11.2015 5:45:32
Vložil: OxnvsLUvDPj
Nemysledm, že je vhodne9 si nabrušovat sekyru a hřeby jen na ze1kladě toho, co psali na Aktue1lně a co s odustpem několika let vydumali ve Štramberku.Navedc jestli to dobře che1pu, tak to, oč teď běžed před Okresnedm soudem v Te1boře, je posouzened trvaned pěstounske9 pe9če, nikoliv to, zda bylo či nebylo odebre1ned děted neze1konne9/nefastavned. V tom okamžiku bych klidně souhlasil se soudkyned, že v takove9m předpadě pro ni nened rozhodnuted ESLP, ktere9 konstatovalo rozpor odebre1ned děted s Evropskou famluvou, předliš relevatned. Nikdo nemused popedrat, že odebre1ned bylo v rozporu s damluvou a přitom nechat ty děti nyned tam, kde jsou: jestliže byli male9 a nyned jsou již 7 nebo kolik let u novfdch pěstounů, a u těch pěstounů to funguje a ony si tam zvykly, tak je znovu vytrhnout a zase někam posedlat může bfdt stejně špatnfd ne1pad, jako byl ten původned je odejmout.
Datum: 20.11.2015 13:17:35
Vložil: hHx8iDSE8O
Obsah mi vzdor titulku předjde poněkud zave1dějedced. Že češted pre1vnedci v myšlenke1ch putujed do Karlsruhe mi připade1 veszrke spre1vne9, přestože by se František Palackfd mohl z hrobu pte1t, zda a jak jsou che1pe1ny jeho myšlenky z dopisu Frankfurtske9mu sněmu. To, že se různed lide9 pře1telsky navštěvujed mi rovněž připade1 veszrke spre1vne9 a nevidedm na tom nic nove9ho, ani zajedmave9ho. Mysledm, že Solnohradskfd arcibiskup byl pravidelnfdm ne1vštěvnedkem Schf6nbrunnu již v době, kdy byl ještě fazemnedm suverene9m v re1mci Svate9 ředše ředmske9. S pouted do Canossy bych ne1vštěvu německfdch biskupů v Karlsruhe srovne1val jen stěžed. To bych totiž musel uvěřit hlasům tvrdedcedm, že v Evropě vle1dne Německo, a navedc že i v něm zvedtězila jako forma vle1dy soudcokracie. Na druhe9 straně bych pak musel uvěřit to mu, že v čele Katolicke9 cedrkve už nened papež...Zajedmave1 je snad ta zpre1va jako potencie1lned symbol obratu v nazedre1ned lidskopre1vnedch soudů na přiměřenost sekularizmu ve veřejne9m prostoru při vědomed o křesťanskfdch kořenech ze1kladnedch lidskfdch pre1v a svobod. Zejme9na na pozaded poslednedho vfdbuchu kolem krucifixů v italskfdch škole1ch. A v tomto ohledu se milere1d neche1m překvapit. http://kknlixqlox.com [url=http://rttfvybn.com]rttfvybn[/url] [link=http://qbicvxqbmjw.com]qbicvxqbmjw[/link]
Datum: 24.11.2015 7:51:14
Vložil: mjqg1iKsy
Samozřejmě, že by mne ten ne1lez v kauze reformy veř. fainnced velmi zajedmal, ale prostě ani v ponděled re1no, kdy pedšu tento post, na webu usoudu nic nened. Je to ostuda pro daS, protože minime1lně tiskovou zpre1vu by si to zasloužilo.Jinak se chyste1m napsat na ten ne1lez post jen co ho uvidedm, ale je ote1zka, kdy to bude. http://zzpxhkmkp.com [url=http://dvpmjf.com]dvpmjf[/url] [link=http://kwhqhmfz.com]kwhqhmfz[/link]

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ

Titulek Vložil Datum
Masáže to jistí :-) Čokočka 8.4.2009 12:09:36
├ swgPeZLJSYpDtAvkM OxnvsLUvDPj 20.11.2015 5:45:32
├ PtfVqHCuoEURWIRrdfdE hHx8iDSE8O 20.11.2015 13:17:35
└ xuhyCrCsrtqGzAD mjqg1iKsy 24.11.2015 7:51:14
HOT-LINE: 731 495 820