DETAIL PŘÍSPĚVKŮ:

Datum: 20.11.2015 13:17:35
Vložil: hHx8iDSE8O
Obsah mi vzdor titulku předjde poněkud zave1dějedced. Že češted pre1vnedci v myšlenke1ch putujed do Karlsruhe mi připade1 veszrke spre1vne9, přestože by se František Palackfd mohl z hrobu pte1t, zda a jak jsou che1pe1ny jeho myšlenky z dopisu Frankfurtske9mu sněmu. To, že se různed lide9 pře1telsky navštěvujed mi rovněž připade1 veszrke spre1vne9 a nevidedm na tom nic nove9ho, ani zajedmave9ho. Mysledm, že Solnohradskfd arcibiskup byl pravidelnfdm ne1vštěvnedkem Schf6nbrunnu již v době, kdy byl ještě fazemnedm suverene9m v re1mci Svate9 ředše ředmske9. S pouted do Canossy bych ne1vštěvu německfdch biskupů v Karlsruhe srovne1val jen stěžed. To bych totiž musel uvěřit hlasům tvrdedcedm, že v Evropě vle1dne Německo, a navedc že i v něm zvedtězila jako forma vle1dy soudcokracie. Na druhe9 straně bych pak musel uvěřit to mu, že v čele Katolicke9 cedrkve už nened papež...Zajedmave1 je snad ta zpre1va jako potencie1lned symbol obratu v nazedre1ned lidskopre1vnedch soudů na přiměřenost sekularizmu ve veřejne9m prostoru při vědomed o křesťanskfdch kořenech ze1kladnedch lidskfdch pre1v a svobod. Zejme9na na pozaded poslednedho vfdbuchu kolem krucifixů v italskfdch škole1ch. A v tomto ohledu se milere1d neche1m překvapit. http://kknlixqlox.com [url=http://rttfvybn.com]rttfvybn[/url] [link=http://qbicvxqbmjw.com]qbicvxqbmjw[/link]

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ

Titulek Vložil Datum
Masáže to jistí :-) Čokočka 8.4.2009 12:09:36
├ swgPeZLJSYpDtAvkM OxnvsLUvDPj 20.11.2015 5:45:32
├ PtfVqHCuoEURWIRrdfdE hHx8iDSE8O 20.11.2015 13:17:35
└ xuhyCrCsrtqGzAD mjqg1iKsy 24.11.2015 7:51:14
HOT-LINE: 731 495 820