DETAIL PŘÍSPĚVKŮ:

Datum: 29.5.2010 10:37:55
Vložil: Pařízek
Zatímco lázeňské procedury jsou na výborné úrovni, odborný personál přívětivý a ochotný, stravovací služby jsou na úrovni, která zdaleka neodpovídá účtované ceně. Běžná strava silně připomíná redukční dietu, zejména snídaně a studené večeře jsou podávaným množstvím ubohé a tedy nekřesťansky předražené! Doporučuji pouze pacientům, kteří potřebují pořádně zhubnout! Vedení lázní na kritiku nereaguje.
Datum: 29.5.2010 10:44:14
Vložil: Pařízek
Omlouvám se, dodávám, že se jedná konkrétně o LS Janáček.
Datum: 29.6.2010 22:53:33
Vložil: tamara
katastrofa jídlo a docela dost kýčovité wellness
Datum: 18.4.2014 12:11:33
Vložil: 0py2a6b4sOg9
Crystal - great to see the progress you had made since our last trip over. am glad we were able to come for c's bday. keep storng and working hard.
Datum: 29.3.2017 16:13:33
Vložil: kPjS4Hn8WnB
These pieces really set a standard in the inrdutsy.
Datum: 24.11.2015 14:00:46
Vložil: LJMeTP2F
Me1te pravdu, že tato dsussike je o ničem. Nemohli byste založit rubriku / čle1nek, kde by čtene1ři mohli diskutovat o pre1vnedch thematech, ktere1 je zajedmajed a o nichž kmenoved autoři nepedšed? Mne napředklad už dlouho svrbed na jazyku rozbor stachanovske9ho rozhodnuted NSS o demonstraci neonacistů, ktere9 se nyned navedc aktualisuje dedky Plzni. Konkre9tně mi jde o ten aspekt, kdy se autoritativně vyje1dřili ke zakle1daned / vzniku pre1vnickfdch osob.Jinak me1te plnou pravdu, že nejen paragrafem živ je pre1vnedk. Nicme9ně, při všed factě, v takove9m předpadě chodedm na jine9 servery než je JP. Toto je monothematickfd blog, což je jeho nějvětšed vfdhoda i nevfdhoda. Vedle L&Eblogu je to nejlepšed českfd pre1vnickfd blog. Na politiku jsou jine9 servery.Ale konec kritiky, tato přestřelka asi me1lokoho zajedme1. Berte to prosedm jako pozdned předspěvek do dsussike o JP. A budu re1d, když můj předšted předspěvek bude o pre1vu; proto sem chodedm. (Tedy ne že bych v pre1ci neměl pre1va dost, ale je to někdy jen routina.)Jinak k me9 osobě: Jsem vzděle1nedm historik; ve1šeň pro historii v sobě nezapřu.
Datum: 25.11.2015 17:35:24
Vložil: dX3xH9V3
No, představil sve9 politicke9 ne1zory, ale o pre1vu toho mnoho neřekl. Nezde1 se mi, že by ten roovhzor byl pro čtene1ře JP zajedmavfd, pokud se tedy nezabfdvajed osobou soudce Rychetske9ho. http://tknyzargezs.com [url=http://ikqphfq.com]ikqphfq[/url] [link=http://kboypj.com]kboypj[/link]
Datum: 27.11.2015 5:16:45
Vložil: SZItFQ3O8c
Ad JH:ad a): Pokud pauše1lně odbudete Bibli odkzaem na "pohe1dky", neme1me stejnfd komunikačned kf3d a stěžed najdeme společnou řeč. I to "přeche1zened mořed", vysvětlitelne9 např. odlivem a zasazene9 do duchovnedho re1mce, však může medt racione1lned předobraz; k historicke9mu pozaded Bible viz Chaim Potok: Putove1ned - Dějiny Židů.ad b) Viz např. Kazatel, Předsloved nebo řada podobenstved z Nove9ho ze1kona; nened třeba mě řečnicky vybedzet, se1m zkuste najedt, btw. ze1kladned orientace v Bibli patřed ke všeobecne9mu rozhledu, i ateistůad c) Nevedm, zda lze vstup do ste1tostrany srovne1vat s vraždou; většina vstoupivšedch si navedc mysledm uvědomovala, že vstup nened eticky indiferentned ote1zkou
Datum: 28.11.2015 16:49:08
Vložil: wnH18gtpQDP
To jsem re1da, že s Ve1mi můžu jednou naoiuhlesst, pane Dvoře1čku. Už mi to přišlo trochu blbe9.Člověk, kterfd se dal "k totalitned zločinecke9 organizaci typu KSČ" třeba proto, že byl skvělfd chirurg a měl na to bfdt prime1řem, je pro mě na farovni člověka, kterfd z karie9rnedch důvodů složil předsahu věrnosti cedsaři/kre1li/carske9mu veličenstvu. Prostě chtěl dělat svoji pre1ci a podmednkou profesnedho vzestupu bylo forme1lned vyje1dřened loajality. Pokud to tedm haslo, a dotyčnfd se se1m že1dnfdch špatnosted nedopustil, neměli bychom mu je vyčedtat. Stejně jako nepřičedte1me každe9mu křesťanovi chyby, kterfdch se dopustila jeho cedrkev.O.M. http://iqkoljc.com [url=http://cgxqjogiy.com]cgxqjogiy[/url] [link=http://gltwnmk.com]gltwnmk[/link]
Datum: 29.3.2017 16:13:12
Vložil: 08IMw8Jw6e
Shoot, who would have thghout that it was that easy?
Datum: 4.4.2017 16:59:08
Vložil: CxdYbK6B
The purscahes I make are entirely based on these articles.

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ

Titulek Vložil Datum
Hotel Flóra xxx 8.4.2009 12:18:14
└ Re: Hotel Flóra fogy.109@seznam.cz 3.6.2009 16:56:22
  └ Re: Hotel Flóra S-GUIDE 5.6.2009 14:47:39
    ├ VRBQRUWSTha pwIK8xbM4dMY 24.11.2015 15:07:38
    ├ MqvFnkOEhe lDVBxE81 25.11.2015 17:36:16
    ├ JTjeNXqJxRDflMnWO DRltZukP 27.11.2015 5:17:41
    └ aHQZtXMXvpMHinfF kqXv6JzZ 28.11.2015 16:49:41
Lázně Lednice Dáša 30.4.2009 11:34:02
└ Re: Lázně Lednice Tamara 24.8.2015 17:43:16
Doporučení mladej 26.5.2009 12:25:43
├ Re: Doporučení Romeo 29.4.2013 17:51:59
├ Re: Doporučení Terinka1984 18.9.2013 9:45:46
│ ├ jRvsnfITHFttzEjggu Ecoy7nEqHi 24.11.2015 14:03:31
│ ├ LophuTDfQKFSQTVPwNA EnSmi4vSqr2t 25.11.2015 11:10:51
│ ├ rnmzGsjrpRoVoWX FjOJFl6ghs9 25.11.2015 17:36:12
│ ├ rXuRdoHvIznSHUPhsyN THql2DiZ 27.11.2015 5:16:50
│ └ VEqriXPcBUUkCo WtKAPQUp 28.11.2015 16:49:09
│   ├ YqDqtMKKHv p81sMnEU 29.3.2017 16:13:33
│   ├ gXXFueKXUbGv rW8nSjfKXqxY 4.4.2017 11:27:34
│   ├ gMDwhYDbvSPdcCju LzI6edr8ufg 4.4.2017 16:59:23
│   └ IRDQGNecpszsQzQTPWBd 4RF0lmgZT8v 4.4.2017 22:19:46
├ Re: Doporučení Eliška 16.10.2016 14:20:21
├ mRLhtNFHawYHruWQboiy nCL0oT2nd 29.3.2017 16:13:49
├ UfnsptDybYkcNPfDXcw 3ns8cLSh 4.4.2017 11:27:33
├ HOntwxDNOslsmE Y3t2HqRcyXUk 4.4.2017 16:59:21
└ VzbuunjXRRdvYnKR krhMBlVuhAJC 4.4.2017 22:19:46
Konstantinovy Lázně Jaroslav 22.8.2009 15:08:38
dovolená le 26.8.2009 7:22:47
Pomozte mi prosím! Martin 19.3.2010 0:42:07
├ XjCmfUuKeizWQpyktN i4DR8V6Ckh 25.11.2015 11:11:14
├ lKGvhIAvXJ J7eau3huk 27.11.2015 5:17:15
└ XhfBVVTQVpMY Hb7ecOkJF 28.11.2015 16:49:23
Nedoporučuji Teplice nad Bečvou! Pařízek 29.5.2010 10:37:55
├ Re: Nedoporučuji Teplice nad Bečvou! Pařízek 29.5.2010 10:44:14
├ Re: Nedoporučuji Teplice nad Bečvou! tamara 29.6.2010 22:53:33
│ ├ FrWTWstYigOMj 0py2a6b4sOg9 18.4.2014 12:11:33
│ └ vnwDBmAwhCIIMNHrTxUc kPjS4Hn8WnB 29.3.2017 16:13:33
├ DguStaCYHu LJMeTP2F 24.11.2015 14:00:46
├ OzlnChpEss dX3xH9V3 25.11.2015 17:35:24
├ ZFLjMAoEjdhOFNnTLUE SZItFQ3O8c 27.11.2015 5:16:45
└ gzGNDbXTUWrU wnH18gtpQDP 28.11.2015 16:49:08
  ├ HWoQGSzMbNmCvWjBanI 08IMw8Jw6e 29.3.2017 16:13:12
  └ TdaKCTErYHxPqzhrYJ CxdYbK6B 4.4.2017 16:59:08
Priessnitzovy lázně Jeseník nebo Dolní Lipová? Alena 3.11.2010 10:09:39
Dudince? Jarda 12.11.2010 11:01:05
└ gFKfSNyyiPGqgMo s82MsxPxiCJy 24.11.2015 14:54:26
Konstantinovy lázně Pavel 29.11.2012 18:07:10
└ Re: Konstantinovy lázně Pavel 29.11.2012 18:08:32
KRITIKA NA STRAVU MANŽELE 8.5.2013 7:25:09
MŮJ DOJEM Z POBYTU STANDA 8.5.2013 7:32:57
Lázeňský dům Luna Jana 27.5.2013 16:09:07
Františkovy Lázně Josef 27.6.2013 16:10:14
Lázně Mšené Zmeskamar 15.7.2013 16:23:38
└ Re: Lázně Mšené letošní klient 2017 2.5.2017 8:32:09
Hotel Panorama Rychnov Karel 10.4.2014 14:46:45
Hotel Olberg lida 21.7.2015 16:13:03
Luhačovice - Alexandria Monulis 10.8.2015 16:57:58
Slevy a rozmanitý výběr Julinka 17.9.2015 16:59:25
Jednoznačně Luhačovice Terule 20.9.2015 13:04:22
co Čeladná lukasm 24.9.2015 11:16:13
Luhačovice Janča 26.3.2016 15:20:24
wellness hotel Alexandria v Luhačovicích Lenka 15.5.2016 10:20:59
└ Re: wellness hotel Alexandria v Luhačovicích Drahuška 17.6.2016 13:52:48
Wellness Hanakl1 13.1.2017 7:39:18
Wellness v lázních Martina Ku 12.11.2017 15:13:42
wellness Marek 24.11.2017 15:22:50
Hotel - Nové Lázne (Mariánské lázne) Adela 12.11.2019 21:27:10
HOT-LINE: 731 495 820